Escudella decorada amb motius geomètrics i florals en blau i daurat. Carrer P. Fullana La Casa Museu del Comtat i el CEC


Des del 27 d’octubre de 1995 el Centre d’Estudis Contestans disposa de seu i museu en el núm. 3 del carrer Major de Cocentaina. Darrere d’una recuperada façana del s. XVIII es pot trobar l’única realitat museogràfica de la comarca del Comtat. En la planta baixa es troba la part etnològica on hi ha un suggestiu muntatge que ens mostra el procés tradicional per a l’obtenció de la farina, l’oli i el blat, i es complementa amb la part històrica en la primera planta amb una mostra d’elements materials que marquen el procés des de la Prehistòria a l’Edat Mitjana en una comarca especialment rica en troballes arqueològiques.

La satisfacció que poden sentir aquells entusiastes que fa 30 anys tingueren la idea de fundar el CEC pot quedar reflectida en el fet evident d’haver aconseguit que l’entitat siga un referent en la conservació del Patrimoni que, en bona part,  avui en dia es coneix i es reconeix gràcies al permanent i desinteressat treball de les persones que integren el CEC. Tot aquell que passa de l’espai físic de l’exposició i s’endinsa en el si de l’entitat és immediatament conscient del treball constant que han assumit i porten avant els seus membres. És ben evident que el que encara s’agrupa sota la definició de col·lecció museogràfica podria constituir un model en la seua activitat per a molts dels museus que l’administració competent té reconeguts. En aquesta zona destinada al treball és on, de manera continuada, es planifiquen exposicions, s’editen audiovisuals, s’escriuen articles o es dissenyen llibres, revistes o catàlegs.

Casa Museu del ComtatAcí queden, acuradament classificats, arxius de fotografies i dades referents a  jaciments arqueològics, art rupestre, etnologia i patrimoni històrico-artístic. Sobre aquests temes tracten les publicacions del CEC i compten amb una biblioteca especialitzada amb més de 8.000 volums, resultat de l’intercanvi que mantenen amb més de 400 institucions nacionals i europees gràcies a l’edició regular de la revista d’investigació Alberri i d’altres monografies que edita l’entitat. És tota una mostra de dinamisme, treball metòdic i saber fer; també ho és la cita que, des de fa temps, tenen com un compromís  amb el poble de Cocentaina de realitzar cada dos anys per la Fira de Tots Sants una exposició monogràfica per mostrar els resultats que genera el constant treball de camp i laboratori.

La disposició d’una exposició permanent, la regularitat en la realització d’exposicions temporals, la participació en treballs d’investigació o l’edició de llibres i revistes de manera periòdica, són tasques que es gestionen en els bons museus, en els centres que duen a terme les tres funcions que els defineixen conservació, investigació i difusió, tot un conjunt d’actuacions que té l’objectiu de despertar l’interés del públic, cridar l’atenció d’estudiants i educadors, o ser referència o menció en els cercles d’investigadors.

Sí, el Museu del Centre d’Estudis Contestans és una institució exemplar en un sentit ampli. Amb uns mitjans econòmics molt ajustats aconsegueixen metes als que no arriben altres museus que compten amb major pressupost i partides regulars que els permeten disposar de personal i els asseguren el manteniment, sempre costós, de les instal·lacions. Exemplar i interessant pel seu model de gestió i per la implicació d’una associació que, dins de la fórmula dels amics del museu,  ja voldrien per a elles moltes de les entitats que assumeix l’administració. Del funcionament del Museu del Centre, el factor humà és la millor garantia. Per al futur, ben segur que els membres fundadors no descuidaran l’adequada transmissió de la seua vocació als més joves. Això, independentment de què el creixement de l’entitat o el manteniment constant de les activitats que es vénen realitzant, són condicionants que, a mitjà termini, exigeixen canvis en una estructura que, de professionalitzar-se, mai no hauria de perdre el seu millor valor, l’entusiasme dels membres que ara la guien.

Jorge A. Soler Díaz

Vistes de la planta baixa de la Casa Museu

Categoria: