Centre d'Estudis Contestans

Museu arquelògic i etnològic del Comtat

Junta directiva

Marmita. El Sompo. Cocentaina Junta directiva

 

Junta Directiva del CENTRE D’ESTUDIS CONTESTANS

President
Pere Ferrer Marset

Vicepresident

Amparo Soler Moltó

Secretari
Enrique Catalá Ferrer

Tresorer
Eduardo Faus Terol

Vocals
Miguel Borrell Ivorra
Ricardo Bernabeu Anduix
Juan Jordá Sanchis
Jose Antonio Ribes Pérez

Director del Museu Arqueològic i Etnològic del Comtat
Mauro S. Hernández Pérez

Eduard Faus, Pere Ferrer i Adolfo Agulló a la Cova dels Porcs de l'Orxa

Horari:

De dilluns a divendres
de 16:00 a 19:00 hores


Telèfon: 96.650.01.97 per les vesprades, de 16:00 a 19:00

No obstant això, s’atendran degudament les peticions de visites que ens realitzen grups –preferentment escolars- fora de l’horari ja esmentat, prèvia sol·licitud amb la deguda antelació.