Centre d'Estudis Contestans

Museu arquelògic i etnològic del Comtat

Horari:

De dilluns a divendres
de 16:00 a 19:00 hores


Telèfon: 96.650.01.97 per les vesprades, de 16:00 a 19:00

No obstant això, s’atendran degudament les peticions de visites que ens realitzen grups –preferentment escolars- fora de l’horari ja esmentat, prèvia sol·licitud amb la deguda antelació.