Centre d'Estudis Contestans

Museu arquelògic i etnològic del Comtat

Presentació de la Revista Alberri núm. 24

El proper diumenge dia 16 de novembre tindrà lloc la presentació del núm. 24 de la nostra revista "ALBERRI. Quaderns d'Investigació del Centre d'Estudis Contestans".
En aquesta ocasió serà a l'església de Sant Joaquim de Setla de Nunyes i anirà a càrrec d'AURELI TORMOS DOMÈNECH, president de l'Associació d'Amics del C.E.C., Museu i Patrimoni Cultural del Comtat
PROGRAMA:
- 08:00 h trobada a la seu del Centre
- 08:15 h eixida amb cotxes particulars cap a l'ermita de Planes
- 09:00 h esmorzar i després visitar el castell de Planes
- 11:30 h eixida cap a Setla
- 12:00 h presentació de la revista Alberri 24
En acabar, ho celebrarem amb una picadeta.
Aquells que no vinguen a l'excursió poden anar directament a Setla a l'hora de la presentació.
Esperem comptar amb la vostra presència.

Horari:

De dilluns a divendres
de 16:00 a 19:00 hores


Telèfon: 96.650.01.97 per les vesprades, de 16:00 a 19:00

No obstant això, s’atendran degudament les peticions de visites que ens realitzen grups –preferentment escolars- fora de l’horari ja esmentat, prèvia sol·licitud amb la deguda antelació.